LUDZIE

Piękno osób ukazuje się najpełniej w pięknie więzi pomiędzy nimi.